To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Liniové stavby

V rámu "Liniové stavby" se zadávají liniové stavby v terénu.

Postup při zadávání linií, které určují umístění liniových staveb staveb je obdobný jako v případě zadávání hran terénu (pomocí tabulky nebo myši). V dialogovém okně "Nová liniová stavba" ("Editace liniové stavby") se zadává název a typ liniové stavby:

"Podélná liniová stavba" je definována souřadnicemi počátečního a koncového bodu (tabulka je součástí dialogového okna). V rozbalitelném seznamu se volí typ programu pro výpočet (Sedání, Stabilita svahu, MKP...).  V rámu "Spouštění" pak lze zadaný program spustit a předat mu tvar terénu a rozhraní, stejně jako přiřazení zemin do vrstev.

"Linie s body" je definována souřadnicemi lomené čáry a lze na ní zadat další bodové stavby. Bodové stavby se zadávají v tabulce "Bodové stavby na linii", která je součástí dialogového okna "Nová liniová stavba". V rámu "Spouštění" pak lze zadaný program spustit a předat mu mocnosti jednotlivých vrstev a přiřazení zemin.

Liniové stavby lze zadávat pouze v případě, že byl vygenerován platný model terénu.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Liniové stavby" - zadání, editace

Rám "Liniové stavby" - zadané stavby

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.