0

Ο τύπος άδειας καθορίζεται από τον σκοπό χρήσης – τοπική άδεια χρήσης (για αυτόνομο υπολογιστή) ή άδεια δικτύου (για περισσότερους υπολογιστές σε δίκτυο ή σε εικονικές μηχανές).

Τοπική άδεια χρήσης με το κλειδί hardware (ευέλικτη)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα προγράμματα σε οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών, με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα λειτουργούν μόνο στον υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το τοπικό κλειδί (dongle). Μεμονωμένες άδειες χρήσης μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα ή περισσότερα τοπικά κλειδιά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Τοπική άδεια χρήσης με κλειδί λογισμικού (node-locked)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σε έναν υπολογιστή. Εάν αγοράσετε νέο υπολογιστή, το κλειδί μπορεί να μεταφερθεί (σε περίπτωση που έχετε την εμπορική έκδοση). Το κλειδί λογισμικού αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μεμονωμένες άδειες χρήσης μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα ή περισσότερα τοπικά κλειδιά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

Άδεια δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε περισσότερους υπολογιστές στο δίκτυο ή σε εικονικές μηχανές. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών που μπορούν να εργαστούν με το λογισμικό ταυτόχρονα δίνεται από τον αριθμό των αγορασμένων αδειών. Απαιτείται κλειδί hardware δικτύου συνδεδεμένο σε οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο για την εκτέλεση του λογισμικού.

Άδεια δικτύου (Εταιρική)

Μια εταιρική άδεια επιτρέπει τη χρήση του λογισμικού από πολλαπλές νομικές οντότητες εντός της εταιρείας, π.χ. τα προγράμματα αγοράζονται από μια μητρική εταιρεία για τις θυγατρικές της (υποκαταστήματα). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τύποι κλειδιών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά και τις άδειες χρήσης.

Δοκιμάστε να εργαστείτε με το λογισμικό GEO5

Ενεργοποιήστε τη Δοκιμαστική Έκδοση 14 ημερών χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση δωρεάν.