0

Το πρόγραμμα βασίζεται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και μπορεί να προσομοιώσει και να αναλύσει ένα ευρύ φάσμα γεωτεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών καθιζήσεων, πασσαλότοιχων/ διαφραγματικών τοίχων, ευστάθειας πρανών, εκσκαφής, ανάλυση σήραγγας. Διαθέτει διάφορα μοντέλα υλικών για εδάφη και ποικιλία δομικών στοιχείων όπως τοίχοι, αγκύρια, γεωυφάσματα ή γεωπλέγματα. Το GEO5 FEM χρησιμοποιείται για υπολογισμό μετατοπίσεων, εσωτερικών δυνάμεων σε δομικά στοιχεία, τάσεις, παραμορφώσεις και πλαστικές ζώνες στο έδαφος καθώς και άλλες ποσότητες σε κάθε στάδιο κατασκευής.

Με τις ενότητες επέκτασης, το πρόγραμμα εκτελεί επίσης την ανάλυση εκσκαφής (Σήραγγα), τη σταθερή κατάσταση ή την παροδική ανάλυση (Υδατική Ροή), την ανάλυση (Στερεοποίηση) ή τη δυναμική επίδραση ενός σεισμού (Σεισμός).

3.500 € Τοπική άδεια
525 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Βασικά χαρακτηριστικά

Περισσότερα χαρακτηριστικά

3.500 € Τοπική άδεια
525 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Εκπαιδευτικό Υλικό

Προέκταση του προγράμματος FEM:

Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος "FEM"

GEO5 FEM - Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος

Βασικές Δυνατότητες των Εκτυπώσεων του GEO5

 • Προσαρμογή των εκτυπώσεων με δενδροειδή μενού
 • Εταιρικό Προφίλ και λογότυπο στην αρχή
 • Εισαγωγή εικόνων με μεγάλη ευκολία
 • Οι εικόνες μπορούν να επεξεργασθούν από το χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση των εικόνων με αλλαγή των δεδομένων

Νέα χαρακτηριστικά στο GEO5 2024

GEO5 2024
 • Νέο Πρόγραμμα – GEO5 Εργαστήριο
 • Νέφος Δεδομένων
 • Μοντέλο Hoek-Brown (FEM)
 • Αποτελέσματα για εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (Στρωματογραφία)
 • IFC – Εισαγωγή δεδομένων νέου χρήστη

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Το λογισμικό δεν εκτελείται σε συσκευές κινητών. Μπορούμε ωστόσο να σας στείλουμε link για να το κατεβάσετε στο email σας.