To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

FEM

Το πρόγραμμα βασίζεται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και μπορεί να προσομοιώσει και να αναλύσει ένα ευρύ φάσμα γεωτεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών καθιζήσεων, πασσαλότοιχων/ διαφραγματικών τοίχων, ευστάθειας πρανών, εκσκαφής, ανάλυση σήραγγας. Διαθέτει διάφορα μοντέλα υλικών για εδάφη και ποικιλία δομικών στοιχείων όπως τοίχοι, αγκύρια, γεωυφάσματα ή γεωπλέγματα. Το GEO5 FEM χρησιμοποιείται για υπολογισμό μετατοπίσεων, εσωτερικών δυνάμεων σε δομικά στοιχεία, τάσεις, παραμορφώσεις και πλαστικές ζώνες στο έδαφος καθώς και άλλες ποσότητες σε κάθε στάδιο κατασκευής.

Με τις ενότητες επέκτασης, το πρόγραμμα εκτελεί επίσης την ανάλυση εκσκαφής (Σήραγγα), τη σταθερή κατάσταση ή την παροδική ανάλυση (Υδατική Ροή), την ανάλυση (Στερεοποίηση) ή τη δυναμική επίδραση ενός σεισμού (Σεισμός).

 • Διατίθεται σε πακέτα:

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Πλήθος προσομοιωμάτων υλικών:
  • Γραμμικά ελαστικό προσομοίωμα
  • Τροποποιημένο γραμμικά ελαστικό προσομοίωμα
  • Προσομοίωμα Mohr-Coulomb
  • Τροποποιημένο Mohr-Coulomb προσομοίωμα με κράτυνση/χαλάρωση
  • Προσομοίωμα Drucker-Prager
  • Προσομοίωμα Cam Clay
  • Προσομοίωμα Hypoplastic για άργιλο
 • Ευρύ φάσμα συνήθων δομικών στοιχείων:
  • Τοίχοι σκυροδέματος, πασσαλότοιχοι, πασσαλότοιχοι τύπου Βερολίνου (Έλασμα Ενίσχυσης) ή ενισχυμένη επικάλυψη της σήραγγας προσομοιώνονται με στοιχεία δοκού μέσω καταχωρημένων προφίλ και υλικών
  • Αγκύρια
  • Αντηρίδες
  • Ενισχύσεις (γεωυφάσματα, γεωπλέγματα)
 • Συνδετικά στοιχεία μεταξύ εδάφους και κατασκευής με μη γραμμική σχέση τάσης- μετατόπισης
 • Το προσομοίωμα περιλαμβάνει ποικίλα κατασκευαστικά στάδια για την εκτέλεση της διαδικασίας κατασκευής
 • Πλήθος φορτίσεων (λωριδωτή, τραπεζοειδής, γραμμικό φορτίο) μπορούν να προστεθούν στο μοντέλο σε κάθε στάδιο κατασκευής
 • Οι συνοριακές συνθήκες δημιουργούνται είτε αυτόματα είτε προσδιορίζονται ειδικά για επιλεγμένα σημεία ή γραμμές
 • O υδροφόρος ορίζοντας είτε προσδιορίζεται από το χρήστη, είτε υπολογίζεται στο πρόγραμμα GEO5 FEM –Υδατική ροή και εισάγεται μέσω GeoClipboard
 • Κάθε προσομοίωμα υλικού μπορεί να είναι είτε σε στραγγιζόμενες, είτε σε αστράγγιστες συνθήκες
 • Η ανάλυση ευστάθειας μπορεί να εκτελείται σε κάθε στάδιο κατασκευής, είτε με στατικό φορτίο είτε σεισμικό παρέχοντας έναν τρέχοντα συντελεστή ασφάλειας
 • Μία εκτεταμένη λίστα από μεταβλητές (καθιζήσεις, τάσεις, παραμορφώσεις, πλαστικές ζώνες, πίεση πόρων, κτλ.) σχεδιάζονται είτε στο παραμορφωμένο είτε στο απαραμόρφωτο μοντέλο
 • Η κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων και παραμόρφωσης των δομικών στοιχείων είναι διαθέσιμη.
 • Η εξέλιξη των ποσοτήτων σε επιλεγμένα σημεία μπορεί να παρακολουθείται μέσω οθόνης και διαγραμμάτων
 • Αυτόματος μηχανισμός δημιουργίας πλέγματος εμφανίζει προειδοποιήσεις σε προβληματικά τμήματα τοπολογίας
 • Το μέγεθος των στοιχείων μπορεί να ρυθμιστεί από σημείο, γραμμή και ελεύθερες βελτιώσεις
 • Το πρόγραμμα υποστηρίζει εισαγωγή και εξαγωγή DXF, DWG

Περισσότερα χαρακτηριστικά

Εκπαιδευτικό Υλικό

GEO5 2022

GEO5 2022

Νέα & Χαρακτηριστικά

 • Νέος τρόπος μοντελοποίησης αγκύρωσης (FEM)
 • Ανάλυση φέρουσας ικανότητας πασσάλων σύμφωνα με το EA-Pfähle (Πάσσαλοι)
 • Ανάλυση φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με την μέθοδο De Beer (Πάσσαλος CPT)
 • Απεικόνιση φορτίου και ελατηρίων (Ομάδα Πασσάλων)
 • Tensar UX κατάλογος των ενισχύσεων (Τοίχος MSE)

Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος "FEM"

GEO5 FEM - Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος

Βασικές Δυνατότητες των Εκτυπώσεων του GEO5

 • Προσαρμογή των εκτυπώσεων με δενδροειδή μενού
 • Εταιρικό Προφίλ και λογότυπο στην αρχή
 • Εισαγωγή εικόνων με μεγάλη ευκολία
 • Οι εικόνες μπορούν να επεξεργασθούν από το χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση των εικόνων με αλλαγή των δεδομένων

Προέκταση του προγράμματος FEM:

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Το λογισμικό δεν εκτελείται σε συσκευές κινητών. Μπορούμε ωστόσο να σας στείλουμε link για να το κατεβάσετε στο email σας.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες?

Υπολογίστε την τιμή άμεσα στο Online κατάστημα ή επικοινωνήστε μαζί μας.