0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Line Refinement

The frame "Line refinement" contains a table with the list of input point refinements. Adding a line refinement is performed in the "New line refinement" dialog window.

Refining the finite element mesh around lines is an important feature, which allows us to create an appropriate finite element mesh. Both free lines and lines pertinent to individual interfaces including terrain can be used to refine the original finite element mesh.

The line refinement can also be edited on the desktop with the help of active objects.

Frame "Line refinement"

Dialog window "New line refinement"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.