0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Settings

The frame "Settings" allows us to specify standards or methods that are used to perform the analysis.

The frame "Settings" allows us to select the method for determining subsidence trough (Volume loss, classic theories) and its shape (Gauss, Aversin). It also allows us to input the coefficient of calculation of inflection point, (for classic theories only), which influences the shape of subsidence trough.

Frame "Analysis methods"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.