0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Water, Incompressible Subsoil

The "Water + IS" frame serves to specify the depth of groundwater table and level of incompressible subsoil.

The values can be edited either in the frame by inserting values into input fields, or on the desktop with the help of active dimensions.

The GWT changes the geostatic stress in the soil profile.

The incompressible subsoil cuts the influence zone below foundation and also influences reduction factors in settlement calculation.

Frame "Water, incompressible subsoil"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.