0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Lagging

The lagging is considered as the simply supported beam. The beam length l is the same as the spacing of soldier piles.

The maximum values of internal forces (bending moment and shear force) are calculated according to the selected type of load:

  • Rectangle:

Beam static scheme - Rectangle

  • Triangle:

Beam static scheme - Triangle

Where:

qmax

-

maximum pressure (to the excavation level)

h

-

cross-section height

l

-

soldier piles spacing

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.