0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Influence of Water

The influence of groundwater can be reflected using one of the following variants:

Without groundwater, water is not considered

Hydrostatic pressure, groundwater behind structure

Hydrostatic pressure, groundwater behind and in front of structure

Hydrodynamic pressure

Special distribution of water pressure

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.