0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Permeability Test

The test is used to determine the permeability of soils k for a constant or failing head.

Output protocol of Permeability Load Test (Failing Head)

Output protocol of Permeability Load Test (Constant Head)

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-11

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.