0

Το πρόγραμμα Πλάκα χρησιμοποιείται για ανάλυση κοιτοστρώσεων και πλακών πλακών οποιουδήποτε σχήματος σε ελαστικό υπέδαφος με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων FEM.

1.750 € Τοπική άδεια
263 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη γέννεση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων με πύκνωση γύρω από σημεία και γραμμές
 • Προσομοίωση του υπεδάφους ή της θεμελίωσης με πασσάλους κάτω από την πλάκα
 • Συγκεντρωμένες και κατανεμημένες στηρίξεις (πλήρεις δεσμεύσεις ή ελατήρια)
 • Υπέδαφος κατά Winkler-Pasternak (παράμετροι C1, C2)
 • Απλή εισαγωγή δοκών με ορισμό παραμέτρων της διατομής τους
 • Επιβαλλόμενα φορτία και μετατοπίσεις
 • Απεριόριστος αριθμός περιπτώσεων φόρτισης
 • Απεριόριστος αριθμός συνδυασμών φόρτισης
 • Αυτόματη γέννεση συνδυασμών φόρτισης κατά το EN 1990
 • Προσδιορισμός του απαιτούμενου οπλισμού σε κάμψη και διάτμηση (διαστασιολόγηση)
 • Εξαγωγή/εισαγωγή δεδομένων σε/από DWG, DXF

Περισσότερα χαρακτηριστικά

1.750 € Τοπική άδεια
263 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος "Πλάκα"

GEO5 Πλάκα - Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος

Βασικές Δυνατότητες των Εκτυπώσεων του GEO5

 • Προσαρμογή των εκτυπώσεων με δενδροειδή μενού
 • Εταιρικό Προφίλ και λογότυπο στην αρχή
 • Εισαγωγή εικόνων με μεγάλη ευκολία
 • Οι εικόνες μπορούν να επεξεργασθούν από το χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση των εικόνων με αλλαγή των δεδομένων

Νέα χαρακτηριστικά στο GEO5 2024

GEO5 2024
 • Νέο Πρόγραμμα – GEO5 Εργαστήριο
 • Νέφος Δεδομένων
 • Μοντέλο Hoek-Brown (FEM)
 • Αποτελέσματα για εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (Στρωματογραφία)
 • IFC – Εισαγωγή δεδομένων νέου χρήστη

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Το λογισμικό δεν εκτελείται σε συσκευές κινητών. Μπορούμε ωστόσο να σας στείλουμε link για να το κατεβάσετε στο email σας.