0

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση του σχεδιασμού τοίχων με μηχανική ενίσχυση ευστάθειας και τμηματικών τοίχων αντιστήριξης οπλισμένων με geogrids.

875 € Τοπική άδεια
131 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Ενσωματωμένη βάση δεδομένων διαθέσιμων τύπων οπλισμένης γής (geogrids) – Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid, Paralink, Paragrid etc.
 • Η ανάλυση επαλήθευσης μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας ΕΝ 1997-1, LRFD ή κλασσική μέθοδο (οριακές καταστάσεις, συντελεστή ασφάλειας)
 • Επαλήθευση του τοίχου σε ολίσθηση και ανατροπή
 • Επαλήθευση έναντι μετατόπισης και ανατροπής τυχαίου τμήματος του τοίχου (διαστασιολόγηση)
 • Επαλήθευση φέρουσσας ικανότητας εδάφους θεμελίωσης
 • Επαλήθευση της ολίσθησης  στο γεωπλέγμα
 • Επαλήθευση της εσωτερικής ευστάθειας
  • για επεκτάσιμες ενισχύσεις
   • Standard – ευθεία επιφάνεια ολίσθησης
   • AASHTO – Επεκτάσιμη
   • FHWA NHI-10-024
  • για μη επεκτάσιμες ενισχύσεις
   • AASHTO – Μη επεκτάσιμες
   • JTGD30 – 2004 Αυτοκινητόδρομοι Κανονισμός Κίνας
   • TB 10025  – Σιδηρόδρομοι Κανονισμός Κίνας
   • BS 8006 – Μέθοδος συνεκτικής βαρύτητας
 • Επαλήθευση ολικής ευστάθειας σε κυκλική επιφάνεια ολίσθησης (Bishop, Spencer)
 • Απλή και καθαρή είσοδος οπλισμών, αυτόματη τοποθέτηση των οπλισμών
 • Διάφοροι τύποι πρανών: προκατασκευασμένα μπλοκ (prefabricated blocks) στην μπροστινή όψη του τοίχου, απλό πρανές, ή πρανές με αναβαθμούς (προαιρετική κάλυψη)
 • Γενική γεωμετρία εδάφους πίσω από την κατασκευή
 • Ενσωματωμένη βάση δεδομένων εδαφών και βράχων
 •  Δυνατότητα ορισμού διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων
 • Απεριόριστος αριθμός πρόσθετων φορτίσεων στο φορέα (λωριδωτό, τραπεζοειδές και συγκεντρωμένο φορτίο)
 • Απεριόριστος αριθμός πρόσθετων δυνάμεων (αγκύρια, κιγκλίδωμα ασφαλείας, κτλ)
 • Επιδράσεις σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)

Περισσότερα χαρακτηριστικά

875 € Τοπική άδεια
131 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Εκπαιδευτικό Υλικό

Προγράμματα που συνδέονται μεταξύ τους

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη μεταφορά μερικών δεδομένων για επιπρόσθετη επαλήθευση, στα προγράμματα που ακολουθούν:

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων GEO5.

Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος "MSE Wall"

GEO5 MSE Wall - Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος

Βασικές Δυνατότητες των Εκτυπώσεων του GEO5

 • Προσαρμογή των εκτυπώσεων με δενδροειδή μενού
 • Εταιρικό Προφίλ και λογότυπο στην αρχή
 • Εισαγωγή εικόνων με μεγάλη ευκολία
 • Οι εικόνες μπορούν να επεξεργασθούν από το χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση των εικόνων με αλλαγή των δεδομένων

Νέα χαρακτηριστικά στο GEO5 2024

GEO5 2024
 • Νέο Πρόγραμμα – GEO5 Εργαστήριο
 • Νέφος Δεδομένων
 • Μοντέλο Hoek-Brown (FEM)
 • Αποτελέσματα για εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (Στρωματογραφία)
 • IFC – Εισαγωγή δεδομένων νέου χρήστη

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Το λογισμικό δεν εκτελείται σε συσκευές κινητών. Μπορούμε ωστόσο να σας στείλουμε link για να το κατεβάσετε στο email σας.