0

Η Νέα Έκδοση του λογισμικού GEO5 κυκλοφορεί μία φορά το χρόνο, την 1η Νοεμβρίου. Οι συνδρομητές της Συντήρησης Fine λαμβάνουν όλες τις αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων Εκδόσεων δωρεάν. Οι άλλοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τις νέες Εκδόσεις ως Απλή Αναβάθμιση.