0

Νέες εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε χρόνο, τον Νοέμβριο. Οι Συνδρομητές του GEO5 (και οι χρήστες Συντήρησης) έχουν πάντα πρόσβαση στην τελευταία Έκδοση. Οι χρήστες διαρκών αδειών χρήσης μπορούν επίσης να αποκτήσουν τη νεότερη Έκδοση αγοράζοντας Μία μόνο Αναβάθμιση.