0

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την ανάλυση χωρικών πιέσεων γαιών σε κυκλικό φρεάτιο και προσδιορισμού των εσωτερικών δυνάμεων της κατασκευής.

975 € Τοπική άδεια
146 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Eπιτρέπει οικονομικότερο σχεδιασμό του φρεατίου και επομένως χαμηλότερο το κόστος
 • Uπολογισμός φορτίου σε ελαστικό, ημι-άκαμπτο και άκαμπτο φρεάτιο 
 • Xωρικές πιέσεις γαιών κατά V.G. Berezantsev, Cheng&Hu  
 • Διόρθωση κατανεμημένου φορτίου στο φρεάτιο κατά τα πρότυπα DIN V 4034-1 ή СНиП II-94-80
 • Oποιαδήποτε επιφόρτιση περιμετρικά στο φρεάτιο
 • Δχεδιασμός κατασκευής κατά τους Ευρωκώδικες
 • Aλληλεπίδραση ανάμεσα στην επιφάνεια του φρεατίου και το έδαφος
 • Προσδιορισμός εσωτερικών δυνάμεων με την πολυγωνική μέθοδο (μοντέλο μη-γραμμικού εδάφους)
 • Μείωση του ομοιόμορφου φορτίου στις οριζόντιες δοκούς στήριξης (walers)

Περισσότερα χαρακτηριστικά

975 € Τοπική άδεια
146 € Ετήσια συντήρηση
 • Διατίθεται σε πακέτα:
 • Διατίθεται σε πακέτα:

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος "Φρέαρ "

GEO5 Φρέαρ - Παράδειγμα εκτυπώσεων του προγράμματος

Βασικές Δυνατότητες των Εκτυπώσεων του GEO5

 • Προσαρμογή των εκτυπώσεων με δενδροειδή μενού
 • Εταιρικό Προφίλ και λογότυπο στην αρχή
 • Εισαγωγή εικόνων με μεγάλη ευκολία
 • Οι εικόνες μπορούν να επεξεργασθούν από το χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση των εικόνων με αλλαγή των δεδομένων

Νέα χαρακτηριστικά στο GEO5 2024

GEO5 2024
 • Νέο Πρόγραμμα – GEO5 Εργαστήριο
 • Νέφος Δεδομένων
 • Μοντέλο Hoek-Brown (FEM)
 • Αποτελέσματα για εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (Στρωματογραφία)
 • IFC – Εισαγωγή δεδομένων νέου χρήστη

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.

Το λογισμικό δεν εκτελείται σε συσκευές κινητών. Μπορούμε ωστόσο να σας στείλουμε link για να το κατεβάσετε στο email σας.