0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Semirigid Shaft Structure

Sheet piles are a typical example of semirigid shaft support. The sheet piles are driven into the ground in the first construction stage and then the soil is excavated. The partial soil stress rearrangement in the shaft surrounding is permitted due to slightness of the construction. The resulting earth pressure value acting on the shaft construction moves between active and earth pressure.

Load on the semirigid shaft is considered an average value of load of a flexible and rigid shafts.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.