0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Index Method

Settlement of terrain behind the shoring structure is calculated according to the following formula in case of index method:

where:

δmax

-

maximum settlement

sw

-

area formed by the deformed structure and un-deformed structure

x0

-

range of settlement

δ(x)

-

settlement at each point within the range of settlement x0 in distance x

x

-

distance between the calculation point and the edge of the foundation pit

Note: Calculation method for the range of settlement x0 is as same as in case of triangle method.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.