0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Influence of Technology

The pile bearing capacity is considerably influenced by technological processes applied during construction. The module "Pile - Spring method" allows us to specify the technology of pile construction. The mobilized skin friction and the resistance at the pile heel are then reduced with the help of reduction coefficients depending on the selected technology. The values of these coefficients follow from the Dutch standard NEN 6743 Pile foundation.

Apart from technologies offered by the program and corresponding coefficients, the users can input user-defined values.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.