0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Trapezoidal Surcharge - Active Earth Pressure

The trapezoidal surcharge is subdivided in the program in ten segments. Individual segments are treated as strip loads. The resulting earth pressure is a sum of partial surcharges derived from individual segments.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.