0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Véas-Souche Theory

The critical force Ncr is calculated according to the formula [1]:

where:

lp

-

effective micropile length (free length + 1/2 root length)

EI

-

bending stiffness of micropile reinforcement

Er

-

reaction of soil in the horizontal direction

m

-

number of half-waves

The critical force Ncr is taken as a minimum of function (1). It is achieved for the length of half-wave:

The number of half-waves n is based on formula (2):

Let's introduce the dimensionless parameter ω, calculated according to the formula:

where:

lv

-

length of micropile above the terrain

and another dimensionless quantify, taken according to the formula:

Relations between formulas (3), (4) and (5) are described in the article [2] using the charts. The critical force Ncr is calculated from the dimensionless quantify (5), which is determined from the charts for known values of ω and m.

Literature:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

[2] Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (in French)

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.