0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Settlement-Influence Factor Is

The settlement-influence factor depends on the depth of the pile below the surface of a resistant layer D and the pile diameter d. The settlement-influence factor of pile Is is given by:

where:

I0

-

base settlement-influence factor

Rk

-

correction factor for pile compressibility

Rh

-

correction factor for the finite depth of layer on a rigid base

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.