0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Types of Cross Section

The program allows the user to either input the cross-section parameters in "Calculation of cross-sectional parameters" and "Input of cross-sectional parameters" dialog windows. The cross-sectional characteristics are selected from the catalog of profiles, cross-section editor dialog windows.

Dialog window "Calculation of cross-sectional parameters"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.