0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Shear Box Test

The main output of this laboratory analysis is the determination of the effective parameters of the shear strength (φef, cef), and it is also possible to obtain residual and total shear parameters. The test is suitable for fine-grained soils (clays, silts, fine sands...).

Output protocol of Shear Box Test

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-10

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.