0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Elastic Model

The linear model is the basic material model that assumes a linear relationship between the stress and strain given by the Hooke law. The following data are required:

γ

-

unit weight of soil

ν

-

Poisson's ratio

E

-

modulus of elasticity

In a one dimensional problem the Hooke law describes the linear dependence of stress σ on strain ε via the Young modulus E (modulus of elasticity), see the Figure below. In this framework the linear model provides a linear variation of displacements as a function of applied loads.

Stress-strain relationship for LM

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.