0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Materials, Coefficients, Notation

The following notation for material parameters is used:

Rb

-

design compressive strength of concrete

Rbt

-

design tensile strength of concrete

Rsc

-

design compressive strength of steel

Rs

-

design tensile strength of steel bar

The most common notation for geometrical parameters:

b

-

cross section width

h

-

cross section depth

h0

-

effective depth of cross section

z

-

lever arm (arm of internal forces)

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.