0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Incompressible Subsoil

The frame "Incompressible subsoil" serves to input a depth of incompressible subsoil.

Inputting the depth of incompressible subsoil is the same as when inputting standard interfaces.

Inputting an incompressible subsoil is one the options how to restrict an influence zone - if input, then both ranges and tilted sections are drawn up to a depth of incompressible subsoil. No ground deformation appears below the incompressible subsoil.

Input interfaces of an Incompressible subsoil can be copied within all 2D GEO5 programs using "GeoClipboard".

Frame "Incompressible subsoil"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.