0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Template

Buttons on the toolbar are used to work with DXF templates. The toolbar contains the following buttons:

Toolbar "Template"

Several buttons are divided into two parts, and the button can control more functions (the right part with the arrow). The button gets this function only after loading the template.

Using the button for more functions

Individual buttons functions are the following:

Template

Edit

Import from the DXF file

  • Opens a dialog window for the import of a new template from a DXF file.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.