0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Skin Friction and Bearing Capacity of the Micropile Root in Rock

Skin friction in rock qsr and bearing capacity of the micropile root in rock qbr

Type of rock

qsr [MPa]

qbr [MPa]1)1

Sediments

0.15 - 0.40

0.07σc

Slates and phyllites

0.20 - 0.30

0.07σc

Sandstones

0.30 - 0.45

0.07σc

Lime stones and dolomites

0.40 - 0.50

0.10σc

granites, basalts

0.40 - 0.60

0.10σc

1) σc - strength in simple tension MPa

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.