0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Coupled Section Bearing Capacity

In case of coupled section bearing capacity, the micropile tube is examined against the failure due to load caused by normal force or by a combination of bending moment and normal force.

When determining the coupled section bearing capacity it is possible to involve the influence of the expected lifetime of the micropile.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.