0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Stability

Pressing the "Stability" button launches the "Slope stability" program. This program allows us to check the overall stability of the analyzed structure. The button is available only if the "Slope stability" program is installed.

After completing all analyses, press the "Exit and save" button to leave the program - all data are carried over to the analysis protocol of the "Cantilever wall" program.

"Stability" frame

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.