0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Results Visualization Settings

The "Slab - results visualization settings " dialog window serves to specify the values to be plotted and the way of their visualization. individual Settings can be later saved using the toolbar "Results".

The item "Basic" serves to set the basic parameters for plotting the results, quantities and mesh information - additional items can then be used to define visualization of other outputs.

Dialog window "Slab - results visualization settings"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.