0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Program Beam

This program provides the analysis of foundation beams resting on elastic subsoil.

The help in the program "Beam" includes the following topics:

  • The input of data into individual frames:

Project

Settings

Geometry

Subsoil

Interface

Location

Soils

Assign

Water

Supports

Load Cases

Load

Combination ULS

Combination SLS

Analysis

  • Theory for analysis in the program "Beam":

Geostatic Stress (Uplift Pressure)

Analysis Using the Oedometric Modulus

Determination of the Influence Zone Depth

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.