0
προγράμματα:
Γλώσσα:

(6) Result of Import Preview

This section shows the data that is going to be imported into the program.

Result of the import

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.