0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Homogenization of Layered Subsoil

If the soil below the footing bottom is inhomogeneous (or if there is groundwater present) then the input profile is transformed into a homogeneous soil based on the Prandtl slip surface (see Fig.), which represents the type and location of failure of the foundation.

The Prandtl slip surface

Determination of equivalent values of φ (angle of internal friction), c (cohesion of soil) γ (unit weight of soil below footing bottom) is evident from the following formulas. The unit weight of soil above the foundation is derived in the same way.

Procedure for computation of auxiliary values

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.