0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Types of Reinforcements

The "Types of reinforcements" frame contains a table with the list of input geo-reinforcements and their parameters (long-term bearing capacity of reinforcements and coefficients of interaction). Adding reinforcement is carried in the "New type of reinforcement" dialog window.

Frame "Types of reinforcements"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.