0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Oedometer Test

The test is used to determine the oedometric modulus of the soil and other characteristics (volumetric compression coefficient mv, compression index Cc,...) by sequential loading in the oedometer.

Output protocol of Oedometer Test

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-5

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.