0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Surcharge

The following types of surcharges are implemented in the program:

Active earth pressure

Earth pressure at rest

Passive earth pressure

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.