0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Anchors - Rock Wedge

The "Anchorsframe contains a table with a list of input anchors. Adding anchors is performed in the "New anchor" dialog window.

Anchor forces are introduced into the stability analysis of earth wedge using resolution acting of forces.

Geometry of earth wedge is displayed on the desktop using a 3D view or using stereographic projection.

Frame "Anchors" - rock wedge - 3D view

Frame "Anchors" - rock wedge - stereographic projection

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.