0

GEO5

Ανάλυση Ευστάθειας

Ανάλυση Ευστάθειας των Πρανών Γαιών

Η ευστάθεια ενός γενικά καθορισμένου πρανούς που αποτελείται από εδάφη ή διαβρωμένους βράχους μπορεί να λυθεί αναλυτικά στο πρόγραμμα Ευστάθεια Πρανών Η Ευστάθεια Πρανών μπορεί να καθορίσει τη δυσμενέστερη κυκλική ή πολυγωνική επιφάνεια ολίσθησης, να λύσει συγκεκριμένα σενάρια υπόγειων υδάτων ενώ ενσωματώνει στοιχεία σταθεροποίησης, όπως αγκύρια, ήλους, ενισχύσεις, και/ ή πασσάλους.

Οι Διατμητικοί πάσσαλοι μπορούν να ελεγχθούν για παραμόρφωση και φέρουσα ικανότητα στο πρόγραμμα Διατμητικός Πάσσαλος.

GEO5 software - Stability Analysis of Earth Slopes

Ευστάθεια των πρανών βράχου

Το πρόγραμμα Ευστάθεια Βράχων επιλύει την ευστάθεια πρανών βράχου σύμφωνα με επίπεδες ή πολυγωνικές επιφάνειες ολίσθησης. Είναι επίσης δυνατή η ανάλυση σφηνών πετρωμάτων χρησιμοποιώντας τη στερεογραφική προβολή Lambert.

GEO5 software - Stability of Rock Slopes

Ευστάθεια Τεχνητών Πρανών

Τα πρανή που είναι ενισχυμένα με γεωυφάσματα μπορούν να σχεδιαστούν στο πρόγραμμα MSE Τοίχο. Εκτός από τη συνολική ευστάθεια, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες επαληθεύσεις όπως εσωτερική ευστάθεια, ολίσθηση στην ενίσχυση, ανατροπή, και ολίσθηση ή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης.

Το πρόγραμμα Ενίσχυση Πρανών έχει σχεδιαστεί για ανάλυση πρανών που συγκρατούνται με ήλους και πλέγματα εκτοξευόμενου ή χαλύβδινου πλέγματος. Εκτός από τη συνολική ευστάθεια, μπορεί να ελεγχθεί η εσωτερική ευστάθεια των ήλων και η διαστασιολόγηση του οπλισμένου σκυροδέματος ή του χαλύβδινου πλέγματος.

GEO5 software - Stability of Man-Made Slopes

Ανάλυση FEM

Τα υπόγεια ύδατα μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό υπολογισμό της υδατικής ροής διήθησης στο πρόγραμμα Ευστάθεια Πρανών – Υδατική Ροή, υποπρόγραμμα επέκτασης. Μπορεί να ληφθεί υπόψη τόσο η σταθερή όσο και η μεταβλητή υδατική ροή.

Η ευστάθεια των γενικών πρανών μπορεί επίσης να λυθεί αριθμητικά στο πρόγραμμα FEM. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια σταδιακή μείωση των παραμέτρων (φ, c) διατμητικής αντοχής M-C που μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου κατασκευής. Εάν απαιτείται, η αριθμητική ανάλυση διήθησης μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας το υποπρόγραμμα επέκτασης FEM Υδατική Ροή.

GEO5 software - FEM Analysis

Το GEO5 εξοικονομεί χρόνο!

More testimonials

Δοκιμάστε να εργαστείτε με το λογισμικό GEO5

Ενεργοποιήστε τη Δοκιμαστική Έκδοση 14 ημερών χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση δωρεάν.