0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Uniaxial Compression Test (Soil)

This test determines the values of the compressive strength for test samples of undisturbed or compacted cohesive soil with low permeability.

Furthermore, the test is suitable for deriving the undrained shear strength cu.

Output protocol of Uniaxial Compression Test (Soil)

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-7

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.