0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Verification of Circular RC Cross Section

The program verifies a reinforced concrete pile using the method of limit deformation. The maximum allowable strain of concrete in compression is 0,002 - 0,0035.

The degree of reinforcement is checked using the formula:

  • Column - check for dominant compression

ρmax = 0,04

ρmin = 0,0013

- for  fy = 460 N/mm2

ρmin = 0,0024

- for  fy = 250 N/mm2

  • Beam - check for dominant bending

ρmax = 0,06

ρmin = 0,004

where:

Dp

-

pile diameter

As

-

reinforcement area

Interaction diagram N-M

Usage ratio of concrete cross-section subject to the combination of bending moment and normal force is determined as |0L| / |0R|. Where L is load and R is strength with prescribed eccentricity.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.