0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Prestressed Bar

The "Prestressed bar" is selected as an "Anchor type" in the combo list in the dialog window "New anchor".

The Prestressed bar anchor requires the input of:

  • Production set - user-defined (the user input of parameters) or the anchor from the catalog (VSL, DYWIDAG...)
  • Location of anchor - depth, length, root length, slope...
  • Stiffness of anchor - anchor diameter ds or area of anchor A, elasticity modulus E
  • Pre-stressing force
  • Parameters for verification of anchor (Strength of anchor, Pull-out resistance (soil), Pull-out resistance (grouting))

Anchor parameters input

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.