0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Inextensible Reinforcements - Combination of Earth Pressures

The combination of active earth pressure and earth pressure at rest is considered in the calculation of internal stability for inextensible reinforcements (AASHTO - Inextensible, JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method).

Determination of failure plane location and variation of earth pressure coefficients Ka, Ko with depth for inextensible reinforcements

Literature:

AASHTO Highway Bridges.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.