0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Triaxial Test UU

This is a unconsolidated undrained test of saturated soil carried out in a triaxial machine.

The result of this test is the undrained shear strength Su.

Output protocol of Triaxial UU Test

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-8

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.