0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Materials, Coefficients, Notation

The following notation for material parameters is used:

f 'c

-

specified compressive strength of concrete

Ec

-

modulus of elasticity of concrete

f y

-

lower characteristic yield strength of reinforcing steel

The characteristic compressive strength of concrete is the basic input parameter given by the class of concrete.

The most common notation for geometrical parameters:

b

-

cross-section width

h

-

cross-section depth

d

-

effective depth of cross section

z

-

lever arm (arm of internal forces)

All computations are carried out according to the theory of limit states.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.