0

Εγχειρίδια τεκμηρίωσης

Τα εγχειρίδια τεκμηρίωσης περιέχουν επιλύσεις στο χέρι συγκεκριμένων προβλημάτων. Τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα από το πρόγραμμά μας (διατίθενται demo αρχεία παραδειγμάτων ).

Settings
προγράμματα:
Γλώσσα:
No. Όνομα Ενημερώθηκε Σχετικά προγράμματα
No. 1 GEO5 Gravity Wall - Verification Manual GEO5 Gravity Wall - Verification Manual 2/2016 Σχετικά προγράμματα : Τοίχος Βαρύτητας
No. 2 GEO5 Spread Footing - Verification Manual GEO5 Spread Footing - Verification Manual 3/2016 Σχετικά προγράμματα : Πεδιλοδοκός
No. 3 GEO5 Slope Stability - Verification manual GEO5 Slope Stability - Verification manual 4/2016 Σχετικά προγράμματα : Ευστάθεια Πρανών
No. 4 GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual 6/2016 Σχετικά προγράμματα : Τοίχος Redi-Rock
No. 5 GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual 6/2016 Σχετικά προγράμματα : Τοίχος Redi-Rock

PDF

Ο Adobe Reader απαιτείται για προβολή αρχείων PDF.

Δοκιμάστε να εργαστείτε με το λογισμικό GEO5

Ενεργοποιήστε τη Δοκιμαστική Έκδοση 14 ημερών χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση δωρεάν.