0

Αυτό το video εισάγει την έννοια της ροής εργασίας σύμφωνα με τα γεωτεχνικά πρότυπα BIM στο λογισμικό GEO5.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γεωτεχνική διαδικασία BIM στο GEO5.