To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Kotvy - rovinná a polygonální smyková plocha

Rám "Kotvy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kotev. Přidání kotev se provádí v dialogovém okně "Nové kotvy". Zadané kotvy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Zadává se umístění (počátek), hloubka, volná délka, sklon kotvy, vzdálenost mezi kotvami a síla v kotvě. Počátek kotvy lze automaticky chytat  na terén (zapnutím v zaškrtávacím políčku). Všechny zadané parametry kotvy lze měnit ve fázi budování, kde byla zadána. V dalších fázích budování lze měnit pouze sílu v kotvě (volbou "Dopnutí kotvy").

U rovinné smykové plochy lze zadávat aktivní a pasivní kotvy. U polygonální smykové plochy jsou kotvy zavedeny do výpočtu jako aktivní.

Rám "Kotvy" - rovinná a polygonální smyková plocha

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.