To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Souřadný systém (znaménková konvence)

Vnitřní síly

Vnitřní síly jsou definovány takto:

Kladný smysl vnitřních sil vyplývá z následujícího obrázku:

Hlavní momenty a směr hlavních os se počítají pomocí vztahů:

Význam těchto veličin je následující: vnitřní síly můžeme přetransformovat ze souřadnicového systému (x, y) do jiného systému (, ) vzniklého rotací kolem osy z o nějaký úhel. Úhel α je takový úhel rotace, že transformovaný moment mx´y´ je roven nule a momenty m a m dosahují maximální resp. minimální hodnoty m1 a m2.

Obdobně se určuje maximální posouvající síla:

a úhel mezi vmax a osou x:

Zatížení

Konvence zadávání silového a momentového zatížení vyplývá z následujících obrázku:

Upozorňujeme na odlišnou konvenci při zadávání zatížení momentem M (v bodě nebo podél linie) a u vnitřních momentů m. Zatímco moment Mx otáčí kolem osy x (tak, jak je zvykem u nosníků), vnitřní síla otáčející kolem x je my.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.