0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Správce stylů zobrazení

Správce stylů zobrazení slouží k globálnímu nastavení stylu kreslení (barvy zobrazovaných objektů, barvy čar, stylů čar, stylů výplní, barvy při výběrů objektů). Uživateli umožňuje nastavit styl zobrazení pro obrázky na desktopu a ve výstupech, a to pro všechny programy GEO5.

Dialogové okno je dostupné z menu (položky "Nastavení", "Styl zobrazení"). Styl zobrazení se volí v rozbalitelných seznamech "Desktop" a "Obrázky".

Dialogové okno "Správce stylů zobrazení"

Kromě přednastavených stylů zobrazení pro desktop (bílé a černé pozadí) a obrázky lze definovat vlastní (uživatelský styl zobrazení).

Postup vytvoření uživatelského stylu zobrazení:

V seznamu v dialogovém okně "Správce stylů zobrazení" vybereme výchozí styl zobrazení, který budeme upravovat.

Stiskem tlačítka "Přidat" otevřeme dialogové okno "Přidat styl zobrazení".

V rozbalitelném seznamu "Zobrazit nastavení pro program" můžeme filtrovat zobrazené režimy podle programu, nebo zobrazit všechna nastavení.

V poli "Název" zadáme jméno zadávaného stylu zobrazení.

V seznamu "Režim" v levé části okna vybereme režim (např. Dimenzování, Geometrie, Terén, Voda...) pro který chceme změnit styl zobrazení. V pravé části okna nastavíme nový styl kreslení objektů zobrazovaných v daném režimu (např. Hladiny, Tlak vody, Čísla bodů, Tahová trhlina...).

Ve spodní části okna je zobrazen seznam programů GEO5, kterých se úprava stylu zobrazení týká.

Příklad: V programu "Úhlová zeď" v režimu "Voda" změníme styl zobrazení "Tahové trhliny" (barva, plná čára, tloušťka 0,3 mm). Toto nastavení je pak platné pro všechny programy uvedené v seznamu v dialogovém okně ("Gabion", "Geo MKP", "Hřebíkovaný svah", "Nosník", "Opěra"....) - viz obr.

Tlačítko "OK" zavře dialogové okno, uloží nastavení uživatelského stylu zobrazení a přidá název tohoto stylu do seznamu ve výše uvedeném dialogovém okně "Správce stylů zobrazení". Současně se objeví v rozbalitelných seznamech "Desktop" nebo "Obrázky" - po zadání nového stylu je tedy nutné tento styl přiřadit do políčka pro kreslení na desktopu nebo pro tisk.

Dialogové okno "Přidat styl zobrazení"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.