To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Analiza według współczynników bezpieczeństwa

Jeżeli analiza prowadzona jest według współczynnika bezpieczeństwa, to wymaganą wartość współczynnika bezpieczeństwa SF dla nośności pionowej można zdefiniować w zakładce "Pale".  

Program wykonuje analizę pionowej nośności pala wciskanego w następujący sposób: 

gdzie:

Vd

-

maksymalne obciążenie pionowe oddziałujące na pal

Rc

-

wytrzymałość pala na ściskanie

Wp

-

ciężar własny pala (definiowany do analizy według ustawienia w zakładce "Obciążenie")

natomiast dla pala wyciąganego:

gdzie:

Vd

-

maksymalne obciążenie pionowe oddziałujące na pal

Rst

-

wytrzymałość pala na rozciąganie

Wp

-

ciężar własny pala

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.