To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

Definiowanie parametrów w dalszej kolejności zależy od wybranego rodzaju analizy i metody obliczeniowej (określanych w ramce "Ustawienia" i zakładce "Pale").

Rodzaje analizy różnią się następująco:

  • Analiza w warunkach z odpływem: zwykle stosowane są parametry efektywne wytrzymałości gruntu na ścinanie cef, φef. ("CSN 73 1002","Naprężenia efektywne").
  • Analiza w warunkach bez odpływu: w programie definiowana jest całkowita wytrzymałość na ścinanie gruntu cu ("Tomlinson").
  • Metoda NAVFAC DM 7.2 : metoda ta łączy powyższe dwa rodzaje analizy. Dla każdej warstwy gruntu definiuje się czy grunt będzie uwzględniany (analizowany) w warunkach z odpływem (niespoisty) czy bez odpływu (spoisty).

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza pala".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.